• Description: ร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ
  • Description: ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร นำคณะครูร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ ขามแก่นฯ
  • Description: นักเรียนร่่่่่วมบริจากโลหิตกับสภากาชาติไทย

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2557

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการจัดการศึกษา ให้กับบุตรหลานในด้านต่่าง ๆ โดยมีการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนและระดับชั้นเรียนด้วย เพื่อปรับปรุงแก้ปัญหาในส่วนต่างๆ เช่น การเรียน พฤติกรรมนักเรียน เป็นต้น