• Description: สัปดาห์วิทย คณิตศาสตร์ 2556
  • Description: โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
  • Description: แหล่งเรียนรู้สามัคคีเกี่ยวข้าว::หนึ่งในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 14 พย 2557

ดาวน์โหลดตัวอย่างและแบบฟอร์มประเมินระบบควบคุมภายในได้ตั้งแต่วันนี้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประเมินสำหรับคุณครู CSA คลิกที่นี่ 
ประกาศจาก คุณครูนพวัลย์ สิงห์ในเมือง งานระบบควบคุมภายใน