• Description: เข้าร่วมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556
  • Description: สัปดาห์วิทย์-คณิตศาสตร์ 2556

ดาวน์โหลดตัวอย่างและแบบฟอร์มประเมินระบบควบคุมภายในได้ตั้งแต่วันนี้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประเมินสำหรับคุณครู CSA คลิกที่นี่ 
ประกาศจาก คุณครูนพวัลย์ สิงห์ในเมือง งานระบบควบคุมภายใน