• Description: ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 6 พฤษภาคม 2557
  • Description: เข้าร่วมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556
  • Description: ร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ

ดาวน์โหลดตัวอย่างและแบบฟอร์มประเมินระบบควบคุมภายในได้ตั้งแต่วันนี้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประเมินสำหรับคุณครู CSA คลิกที่นี่ 
ประกาศจาก คุณครูนพวัลย์ สิงห์ในเมือง งานระบบควบคุมภายใน