• Description: อบรม อย.น้อย 6 สิงหาคม 56
  • Description: ชื่นชมนักเรียนพระราชทาน2555
  • Description: สุนทรภู่ 56

ผอ.พิจิตร ราชบุตร นำคณะครูศึกษาดูงานการประเมินโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนยางคำพิทยาคม

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น นำคณะครูศึกษาดูงานการรับประเมินโรงเรียนพระราชทาน ณ โรงเรียนยางคำพิทยาคม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น  พร้อมผู้มีเกียรติจำนวนมากเข้าร่วมงานและให้กำลังใจในการประเมินนี้ด้วย