• Description: ร่วมทำบุญ ฟังเทศฟังธรรม วันเข้าพรรษา และอาสาฬหบูชา
  • Description: วันวิสาขบูชา56
  • Description: ปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4

ร่วมงานวันปียะมหาราช ณ ศาสากลางจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น โดยว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ได้นำตัวแทนข้าราชการครูร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 "พระปิยมหาราช" พร้อมด้วยส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์