• Description: วันแม่รำเพย 9 กันยายน 2556
  • Description: อบรมวัดผลและประเมินผลในทศวรรษที่21 วันที่ 9 พฤษภาคม 2556
  • Description: อบรมขับขี่ปลอดภัย 26-08-56

สถานที่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 การงานอาชีพ 14-15 ตุลาคม 2557

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ได้รับเกียรติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ให้เป็นสถานที่ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 สาระฯ การงานอาชีพ ในวันที่ 14-15 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย