• Description: นักเรียน ครู ตักบาตรทุกวันอังคารช่วงเข้าพรรษา
  • Description: ประชุมผู้ปกครอง 1-01-06-57
  • Description: วันวิสาขบูชา56

สถานที่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 การงานอาชีพ 14-15 ตุลาคม 2557

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ได้รับเกียรติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ให้เป็นสถานที่ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 สาระฯ การงานอาชีพ ในวันที่ 14-15 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย