• Description: งานเกษียณ สมาคมผู้บริหาร/ชมรมรองผู้บริหาร จังหวัดขอนแก่น 20 กันยายน 2556
  • Description: รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 2555
  • Description: 5 ธันวา มหาราช หน่วยงานในตำบลเมืองเก่าร่วมถวายพระพร

เข้าร่วมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556

เมื่อวันที่1 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ได้ส่งผู้กำกับ และลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น ซึ่งในพิธีนี้มีบรรดาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และกองลูกเสือจากกโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่น กว่า 7 พันคน โดยมี นายสิทธิพร จำปาวงษ์ เป็นประธาน พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่กองลูกเสือดีเด่นโรงเรียนต่าง ๆ