• Description: นักเรียนร่่่่่วมบริจากโลหิตกับสภากาชาติไทย
  • Description: อบรมเศรษฐกิจพอเพียง
  • Description: มอบรางวัล วันสุนทรภู่56

รับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างพอเพียง

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนของเราได้รับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างพอเพียง ในกิจกรรมนี้โรงเรียนของเราได้ให้ความสำคัญ นักเรียน ครู ผู้บริหารได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการเตรียมรับการประเมิน ชมภาพบรรยากาศได้จาก FB คุณครูแสงจันทร์ ผ่านเจริญ ครับ
 ม้วนที่ 1  / ม้วนที่ 2  / ม้วนที่ 3 / ม้วนที่ 4 /