• Description: ประชุมผู้ปกครอง 1-01-06-57
  • Description: เจ๋ง! E-Book ,ม.ต้น ตัวแทนภาคอีสานมุ่งสู่ กทม. ความภาคภูมิใจของเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
  • Description: โครงการสร้างจิตสำนักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

อบรม อย.น้อย

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น อบรม อย.น้อย เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักหลักอนามัย สารปนเปื้อนในอาหารที่เราจะไ้ด้รับ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิต เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดที่บ้าน และขอขอบคุณ คลิปดีดี จาก ครูวรรณฑา นะครับ จากเว็บมาสเตอร์ เชิญชมวิดีทัศน์ ที่นี่