• Description: สุนทรภู่ 56
  • Description: สำนักงานลูกเสือจังหวัดขอนแก่นจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และถวายราชสดุดีประจำปี 2556
  • Description: ชื่นชมนักเรียนพระราชทาน2555

ขอแสดงความยินดีกับ นายจีระศักดิ์ อุตสาห์ ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นายจีระศักดิ์ อุตสาห์ หรือ โจ้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2555 ได้รับรางวัล นักเรียนพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2555 ในกลุ่มจังหวัดที่ 9 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดกลาง จากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเขามีความโดดเด่นในเรื่องของ ICT การทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งถือได้ว่าเป็นนักเรียนที่เป็นแบบอย่างให้กับเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ของเรา
{flike}