• Description: ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 6 พฤษภาคม 2557
  • Description: อบรม อย.น้อย 6 สิงหาคม 56
  • Description: สัปดาห์วิทย์-คณิตศาสตร์ 2556

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น เปิดรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 043916054 ครูโกศล 0862215221 ครูรัชดาภรณ์ 0943092775

อคาเดมี่

ก้าวแรกสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ

รางวัลเหรียญทอง การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

บันทึกเทปถวายพระพร

_

บันทึกเทปถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26-06-60โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ร่วมกับเทศบาลตำเมืองเก่า
โรงเรียนบ้านสะอาด
โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา
กศน.ตำบลเมืองเก่า
จัดโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทำดีเพื่อพ่อ
ทำพิธีปฏิญาณไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ลงนาม MOU ปฏิญาณตนร่วมต้านยาเสพติด

วันสุนทรภู่ 26-06-60


โรงเรียนเทพศิรนทร์ ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อนอมรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ กวีเอกของโลก

แบบรายงานห้องเรียนสีขาว

ดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างห้องเรียนสีขาว แบบรายงานห้องเรียนสีขาว Download แบบฟอร์ม

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 59


เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559  ที่ผ่านมา โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น เพื่อให้ปรึกษาหารือ
ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนในทุกด้านร่วมกัน

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558


กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจในการพัฒนาศักยะภาพ
แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และให้สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมยุดใหม่
ได้อย่างสันติสุขให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6

พิธีมอบประกาศนียบัตร ในโครง D.A.R.E.

 

 

 

 

 

 

 
คลิกดูภาพกิจกรรม

รวมข้อสอบ O_NET ครู นักเรียนดาวน์โหลดได้ฟรี

ดาวน์โหลด ข้อสอบO-NETที่นี่

ทศข.ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พิธีราชสดุดีถวายพระพรในหลวง พ่อของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา บริเวณสนามฟุตบอล โรงเรียนเทพศิรินท่ร์ ขอนแก่น ได้จัดพิธีราชสดุดีถวายพระพรพ่อของแผ่นดิน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558  เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม โดยในปีนี้ได้มีหน่วยงานต่างๆ ในตำบลเมืองเก่า อาทิ เทศบาลตำบลเมืองเก่า หมู่บ้าน สถานีตำรวจย่อยเมืองเก่า ประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจเข้าร่วมถวายพระพรอย่างเนืองแน่นทั่วทั้งสนาม

แบบเครื่องมือเก็บข้อมูล15 มาตรฐาน และคู่มือประกอบ สำหรับคร(งานประกันคุณภาพฯ)

เรียน คณะครูทุกท่านสามารถดาวน์โหลด เอกสารเพื่อเก็บข้อมูลตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ประจำปี 2558 ได้ที่นี่ครับ
 แบบเก็บข้อมูลทั้ง 15 มาตรฐาน และ คู่มือแนวทางประกอบการประกันคุณภาพภายใน

ทศข.รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

เช้านี้(9 พฤศจิกายน 2558) โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น รับการประเมินตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2557 ระดับหน่วยงาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมิน นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประธานกรรมการ นายจักรพันธ์ เอื้องสัจจะ ผู้แทน ศอ.ปส.จ.ขก ด.ต.สถิต จันทร์เทพ ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น นายประภาส วินิจสิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ นางสดใส สวัสดิรมย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โดยมี ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น และคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง พร้อมใจให้การต้อนรับ ซึ่งก่อนที่จะเริ่มการประเมินในครั้งนี้ มีการแสดงของนักเรียน อาทิเช่น เชียร์หรีดดิ้ง เดี่ยวโปงลาง การรำไม้ง่ามลูกเสือต้านยาเสพติด การแสดงนักเรียนห้อง ม.2/1(ห้องเรียนสีขาว) การร้องเพลงภาษาจีนของนักเรียน ต่อจากนั้นเป็นการนำเสนอรายละเอียดการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวและการประเมินเอกสาร และการให้ข้อมูลจากคณะครูและนักเรียนต่อคณะกรรมการประเมิน

๐๙/๐๙/๕๘ วันแม่รำเพย" ประจำปี ๒๕๕๘

เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา "วันแม่รำเพย" โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ได้รับเกียรติจากนายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึุกษามัธยมศึกษา เขต 25 มาเป็นประธานในพิธีทำบุญทักษิณาณุปทานและพิธีถวายพวงมาลาราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาคุณของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีโดยมีคณะครู นักเรียน นักเรียนเก่าและแขกผู้มีเกียรติอีกจำนวนมาก ให้เกียรติมาร่วมในพิธีในครั้งนี้(ภาพโดย ชุมนุม ds_network)

 

อ่านเพิ่มเติม: ๐๙/๐๙/๕๘ วันแม่รำเพย" ประจำปี ๒๕๕๘

สมศ.รับรองมาตรฐาน ทศข.รอบ 3

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ได้รับแจ้งจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ให้โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม(พศ.2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านมัธยมศึกษา ซึ่งความสำเร็จนี้ล้วนเกิดจากความมุ่งมั่นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจน นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ขอนแก่น รวมทั้งนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ และเครือข่ายเทพศิรินทร์ ทั่วประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิของเราชาว "ลูกแม่รำเพย" แห่งแดนอีสานเป็นอย่างยิ่ง

เผยแพร่งานวิจัย : : ครูอาคม วงษ์พงษ์คำ : บทคัดย่อ

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา 4 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ คลิกดู บทคัดย่อ   ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้

ทศข.ไหว้ครู ปีการศึกษา 2558

เช้า วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา เทพศิรินทร์ ขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน นำครูใหม่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักเรียนใหม่ รอดซุ้มธง การบูมต้อนรับ กราบศักการะแม่รำเพย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ก่อนที่จะมีพิธีไหว้ครูในหอประชุม มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมแต่ละระดับชั้น โดยมีนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ มาร่วมในพิธีนี้เป็นจำนวนมาก (ภาพโดย DS_NETWORK)

ทศข. ร่วมพิธีวันอานันทมหิดล ๙ มิถุนายน

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน นายไมตรี โพธิ์นิล รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู เข้าร่วมพิธิ วันอานันทมหิดล
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ณ โรงโรียนเทพศิรินทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ซึ่งทางโรงโรียนเทพศิรินทร์ ได้มอบรถมินิบัส 1 คัน ให้กับเราชาวเทพฯ ขอนแก่น อีกดวย