• Description: ผอ.พิจิตร นำครูศึกษาดูงานโรงเรียนยางคำพิทยาคม ในการรับประเมินโรงเรียนพระราชทาน
  • Description: อบรม อย.น้อย 6 สิงหาคม 56
  • Description: สัปดาห์วิทย์-คณิตศาสตร์ 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ดูรายระเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครเจ้าที่ธุรการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ผู้สมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่
7 - 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ดูรายระเอียดเพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น รับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร ปี 62

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนเทพศรินทร์ ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น เปิดรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 043916054 ครูโกศล 0862215221 ครูรัชดาภรณ์ 0943092775

ก้าวแรกสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ

รางวัลเหรียญทอง การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26-06-60โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ร่วมกับเทศบาลตำเมืองเก่า
โรงเรียนบ้านสะอาด
โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา
กศน.ตำบลเมืองเก่า
จัดโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทำดีเพื่อพ่อ
ทำพิธีปฏิญาณไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ลงนาม MOU ปฏิญาณตนร่วมต้านยาเสพติด

วันสุนทรภู่ 26-06-60


โรงเรียนเทพศิรนทร์ ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อนอมรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ กวีเอกของโลก

แบบรายงานห้องเรียนสีขาว

ดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างห้องเรียนสีขาว แบบรายงานห้องเรียนสีขาว Download แบบฟอร์ม

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 59


เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559  ที่ผ่านมา โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น เพื่อให้ปรึกษาหารือ
ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนในทุกด้านร่วมกัน

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558


กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจในการพัฒนาศักยะภาพ
แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และให้สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมยุดใหม่
ได้อย่างสันติสุขให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6

พิธีมอบประกาศนียบัตร ในโครง D.A.R.E.

 

 

 

 

 

 

 
คลิกดูภาพกิจกรรม

รวมข้อสอบ O_NET ครู นักเรียนดาวน์โหลดได้ฟรี

ดาวน์โหลด ข้อสอบO-NETที่นี่

แบบเครื่องมือเก็บข้อมูล15 มาตรฐาน และคู่มือประกอบ สำหรับคร(งานประกันคุณภาพฯ)

เรียน คณะครูทุกท่านสามารถดาวน์โหลด เอกสารเพื่อเก็บข้อมูลตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ประจำปี 2558 ได้ที่นี่ครับ
 แบบเก็บข้อมูลทั้ง 15 มาตรฐาน และ คู่มือแนวทางประกอบการประกันคุณภาพภายใน

ทศข.รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

เช้านี้(9 พฤศจิกายน 2558) โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น รับการประเมินตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2557 ระดับหน่วยงาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมิน นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประธานกรรมการ นายจักรพันธ์ เอื้องสัจจะ ผู้แทน ศอ.ปส.จ.ขก ด.ต.สถิต จันทร์เทพ ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น นายประภาส วินิจสิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ นางสดใส สวัสดิรมย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โดยมี ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น และคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง พร้อมใจให้การต้อนรับ ซึ่งก่อนที่จะเริ่มการประเมินในครั้งนี้ มีการแสดงของนักเรียน อาทิเช่น เชียร์หรีดดิ้ง เดี่ยวโปงลาง การรำไม้ง่ามลูกเสือต้านยาเสพติด การแสดงนักเรียนห้อง ม.2/1(ห้องเรียนสีขาว) การร้องเพลงภาษาจีนของนักเรียน ต่อจากนั้นเป็นการนำเสนอรายละเอียดการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวและการประเมินเอกสาร และการให้ข้อมูลจากคณะครูและนักเรียนต่อคณะกรรมการประเมิน

สมศ.รับรองมาตรฐาน ทศข.รอบ 3

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ได้รับแจ้งจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ให้โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม(พศ.2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านมัธยมศึกษา ซึ่งความสำเร็จนี้ล้วนเกิดจากความมุ่งมั่นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจน นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ขอนแก่น รวมทั้งนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ และเครือข่ายเทพศิรินทร์ ทั่วประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิของเราชาว "ลูกแม่รำเพย" แห่งแดนอีสานเป็นอย่างยิ่ง

เผยแพร่งานวิจัย : : ครูอาคม วงษ์พงษ์คำ : บทคัดย่อ

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา 4 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ คลิกดู บทคัดย่อ   ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้

ร่วมสอดส่องดูแลนักเรียน โดยความร่วมมือของตำรวจจาก สภ.เมืองขอนแก่น

เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก สภ.เมืองขอนแก่น เข้ามาร่วมชี้แจง ให้ความรู้กับนักเรียน โดยเป็นโครงการที่จะร่วมสอดส่องดูแล ป้องกัน โดยเฉพาะด้านยาเสพติดในสถานศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2558 นี้

วันวิสาขบูชาโลก นำนักเรียนเข้าวัดฟังธรรม

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาค 2558 ที่ผ่านมา นักเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น เข้าวัดฟังบรรยายธรรม เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา วันวิสาขบูชา ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี ณ วัดป่ามิ่งเมือง และวัดศรีธาตุบ้านตูม โดยมีคณะครู ผู้บริหาร ร่วมนำนักเรียนทำกิจกรรมดีๆ เป็นประจำทุกปี(ภาพโดย DS_NETWORK)

เพื่ออนาคตของนักเรียน ทศข.ปรับพื้นฐาน นร.ม.1ม.4 ปี58

เมื่อ วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ทศข.จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานการเรียน ให้กับนักเรียน ม.1 และ ม.4 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการศึกษาเล่าเรียนในปีการศึกษา 2558