• Description: นักเรียนร่่่่่วมบริจากโลหิตกับสภากาชาติไทย
  • Description: รับการประเมินห้องสมุด3ดี 10 กันยายน 2557
  • Description: ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 6 พฤษภาคม 2557

ด่วน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น รับสมัคร ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน 1 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเทพศิรนทร์ ขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนรายวิชาภาษาจีน 1 ตำแหน่ง
เพื่อปฏิบัติการงานประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ วันที่ 6 - 20 พฤศจิกายน 2561 อ่านรายละเอียด   รายละเอียดต่อ

บันทึกเทปถวายพระพร

_

หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ระหว่างวันที่ 21 -23 กรกฎาคม 2560
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเทพศิรินทร ขอนแก่น

กิจกรรมวันที่ 21 ก.ค. 2560

กิจกรรมวันที่ 21 ก.ค. 2560 ภาคคํ่า
กิจกรรมวันที่ 22 ก.ค. 2560
กิจกรรมวันที่ 23 ก.ค. 2560

บันทึกเทปถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 

ยินดีต้อนรับ ผู้ตรวจราชการ ศธ.


ผู้ตรวจราชการ ศธ.ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ขอนแก่น
เน้นย้ำนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น  ต.เมืองเก่า  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น
 โดยมีว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
และคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายประเสริฐ หอมดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
ได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู ทั้งสองแห่ง
น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 10  นำสู่การปฏิบัติต่อไป


วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26-06-60โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ร่วมกับเทศบาลตำเมืองเก่า
โรงเรียนบ้านสะอาด
โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา
กศน.ตำบลเมืองเก่า
จัดโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทำดีเพื่อพ่อ
ทำพิธีปฏิญาณไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ลงนาม MOU ปฏิญาณตนร่วมต้านยาเสพติด

วันสุนทรภู่ 26-06-60


โรงเรียนเทพศิรนทร์ ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อนอมรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ กวีเอกของโลก

แบบรายงานห้องเรียนสีขาว

ดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างห้องเรียนสีขาว แบบรายงานห้องเรียนสีขาว Download แบบฟอร์ม

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 59


เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559  ที่ผ่านมา โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น เพื่อให้ปรึกษาหารือ
ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนในทุกด้านร่วมกัน

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558


กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจในการพัฒนาศักยะภาพ
แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และให้สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมยุดใหม่
ได้อย่างสันติสุขให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6

พิธีมอบประกาศนียบัตร ในโครง D.A.R.E.

 

 

 

 

 

 

 
คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรม OPEN HOUSE

กิจกรรม OPEN HOUSE ชมนิทรรศการแสดงโครงงานบูรณาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ความเป็นเทพศิรินทร์

ค่ายนักศึกษาวิชาทหารร่วมใจสร้างระเบียนวินัยให้เยาวชน ครั้งที่ 5

งานกิจการนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ร่วมกับ กรมนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดโครงการค่ายนักศึกษาวิชาทหารร่วมใจสร้างระเบียนวินัยให้เยาวชน ครั้งที่ 5
เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เป็นผู้มีคุณธรรมมีความรักชาติรักแผ่นดิน
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม และได้รับความรู้ จากการสาธิตการปฐมพยาบาลให้
ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาทเจ็บเบื้องต้น จากวิทยากรโรงพยาบาลค่ายศีรพัชรินทร์ มณฑลทหารบกที่ 23

รวมข้อสอบ O_NET ครู นักเรียนดาวน์โหลดได้ฟรี

ดาวน์โหลด ข้อสอบO-NETที่นี่

ทศข.ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พิธีราชสดุดีถวายพระพรในหลวง พ่อของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา บริเวณสนามฟุตบอล โรงเรียนเทพศิรินท่ร์ ขอนแก่น ได้จัดพิธีราชสดุดีถวายพระพรพ่อของแผ่นดิน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558  เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม โดยในปีนี้ได้มีหน่วยงานต่างๆ ในตำบลเมืองเก่า อาทิ เทศบาลตำบลเมืองเก่า หมู่บ้าน สถานีตำรวจย่อยเมืองเก่า ประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจเข้าร่วมถวายพระพรอย่างเนืองแน่นทั่วทั้งสนาม

แบบเครื่องมือเก็บข้อมูล15 มาตรฐาน และคู่มือประกอบ สำหรับคร(งานประกันคุณภาพฯ)

เรียน คณะครูทุกท่านสามารถดาวน์โหลด เอกสารเพื่อเก็บข้อมูลตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ประจำปี 2558 ได้ที่นี่ครับ
 แบบเก็บข้อมูลทั้ง 15 มาตรฐาน และ คู่มือแนวทางประกอบการประกันคุณภาพภายใน

กีฬาภายใน 2558 "เทพศิรินทร์ ขอนแก่น เกม"

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "เทพศิรินทร์ ขอนแก่น เกม " โดยมี ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม พร้อมด้วย คณะครู นักกีฬา นักเรียนเก่า ผู้ปกครอง เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ ซึ่งท่านประธานได้กล่าวว่า "การแข่งขันกีฬาเป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย สุขภาพแข็งแรง อีกทั้งยังเป็นการฝึกทำงานเป็นหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา"

AF12 Freshy School Tour วัยรุ่นพันธุ์ใหม่ใส่ใจ "คุณวินัย"

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา เหล่าศิลปิน จาก AF12 ร่วมส่งเสริมวินัย ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ในชื่อโครงการ AF Freshy School Tour วัยรุ่นพันธุ์ใหม่ใส่ใจ "คุณวินัย" ครั้งที่ 2 โดยมี ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ ในกิจกรรมนี้ นอกจากนักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนาน ยังได้ร่วมแสดงออกแบบกระทบไหล่กับศิลปินอีกด้วย

ทศข.รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

เช้านี้(9 พฤศจิกายน 2558) โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น รับการประเมินตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2557 ระดับหน่วยงาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมิน นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประธานกรรมการ นายจักรพันธ์ เอื้องสัจจะ ผู้แทน ศอ.ปส.จ.ขก ด.ต.สถิต จันทร์เทพ ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น นายประภาส วินิจสิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ นางสดใส สวัสดิรมย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โดยมี ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น และคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง พร้อมใจให้การต้อนรับ ซึ่งก่อนที่จะเริ่มการประเมินในครั้งนี้ มีการแสดงของนักเรียน อาทิเช่น เชียร์หรีดดิ้ง เดี่ยวโปงลาง การรำไม้ง่ามลูกเสือต้านยาเสพติด การแสดงนักเรียนห้อง ม.2/1(ห้องเรียนสีขาว) การร้องเพลงภาษาจีนของนักเรียน ต่อจากนั้นเป็นการนำเสนอรายละเอียดการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวและการประเมินเอกสาร และการให้ข้อมูลจากคณะครูและนักเรียนต่อคณะกรรมการประเมิน

๐๙/๐๙/๕๘ วันแม่รำเพย" ประจำปี ๒๕๕๘

เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา "วันแม่รำเพย" โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ได้รับเกียรติจากนายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึุกษามัธยมศึกษา เขต 25 มาเป็นประธานในพิธีทำบุญทักษิณาณุปทานและพิธีถวายพวงมาลาราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาคุณของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีโดยมีคณะครู นักเรียน นักเรียนเก่าและแขกผู้มีเกียรติอีกจำนวนมาก ให้เกียรติมาร่วมในพิธีในครั้งนี้(ภาพโดย ชุมนุม ds_network)

 

อ่านเพิ่มเติม: ๐๙/๐๙/๕๘ วันแม่รำเพย" ประจำปี ๒๕๕๘

สมศ.รับรองมาตรฐาน ทศข.รอบ 3

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ได้รับแจ้งจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ให้โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม(พศ.2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านมัธยมศึกษา ซึ่งความสำเร็จนี้ล้วนเกิดจากความมุ่งมั่นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจน นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ขอนแก่น รวมทั้งนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ และเครือข่ายเทพศิรินทร์ ทั่วประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิของเราชาว "ลูกแม่รำเพย" แห่งแดนอีสานเป็นอย่างยิ่ง