• Description: ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ศิษย์เก่าเทพศิรินทร์ ให้เกียรติมาเยี่ยม ทศข
  • Description: บ้านแคนทอง 1กุมภาพันธ์ 57
  • Description: สัปดาห์วิทย์-คณิตศาสตร์ 2556