• Description: ประชุมผู้ปกครอง 1-01-06-57
  • Description: สำนักงานลูกเสือจังหวัดขอนแก่นจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และถวายราชสดุดีประจำปี 2556
  • Description: ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 6 พฤษภาคม 2557