• Description: ทำบุญตักบาตรเข้าพรรษา ประจำปี2557
  • Description: ร่วมถวายพระพรกับชุมชน เทศบาลเมืองเก่า ณ ขนส่งใหม่
  • Description: ตรวจสารเสพติดทั้งโรงเรียน